Tag: GANDCRAB v5.1

Cách diệt virus GANDCRAB v5.0.4, v5.1 và khôi phục dữ liệu

0
Tôi bị virus GANDCRAB v5.0.4 tống tiền, mã hóa hết dữ liệu, hiện nay có phần mềm nào diệt virus và khôi phục lại được dữ liệu không?

Tin mới